Μονάδα SMEC-12/18

Ηλιακή Μηχανική Μονάδα Κομποστοποίησης συνολικού ωφέλιμου όγκου 12-16 m3, ανάλογα με τις ανάγκες, τον τρόπο λειτουργίας και τον συνδυασμό με άλλα συστήματα διαχείρισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Αυτόματη τροφοδοσία οροφής απευθείας από απορριμματοφόρο ή σύστημα τροφοδοσίας από αναρτώμενο και ανατρεπόμενο κάδο 350 L
 • Δύο άξονες οριζόντιας ανάδευσης, με ειδικά πτερύγια και μαχαίρια και ένα ή και δύο κοχλίες κάθετης ανάδευσης.
 • Δύο ή τρία σημεία εξαγωγής υλικού
 • Σύστημα ελέγχου οσμών με βιόφιλτρο

Δυναμικό

 • Επεξεργασίας 500-1.000 L βιο-αποβλήτων / ημέρα
 • Ετήσια δυναμικότητα 250-350 tn

Προτεινόμενος εξοπλισμός

 • Εξωτερικές δομές ωρίμανσης υλικών, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα του.
 • Δεύτερη μονάδα για επεξεργασία μέχρι και 800 tn / έτος
 • Τεμαχιστής βιο-αποβλήτων, σε περίπτωση που υπάρχουν μεγάλα κόκαλα
 • Τεμαχιστής κλαδοδεμάτων, για εύκολη η προσθήκη διογκωτικών υλικών

Προτεινόμενη χρήση

 • Ξενοδοχειακές μονάδες 250-500 κλινών
 • Εστιατόρια με 500-800 γεύματα / ημέρα
 • Νοσοκομεία, φοιτητικές εστίες, στρατόπεδα, μικρούς και απομονωμένους οικισμούς

Μονάδα SMEC-2/3/6

Ηλιακή Μηχανική Μονάδα Κομποστοποίησης συνολικού ωφέλιμου όγκου 2-6 m3, ανάλογα με τις ανάγκες, τον τρόπο λειτουργίας και τον συνδυασμό με άλλα συστήματα διαχείρισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Αυτόματη τροφοδοσία οροφής απευθείας από σύστημα ελέγχου οσμών ή σύστημα τροφοδοσίας από αναρτώμενο και ανατρεπόμενο κάδο 60 L
 • Ένας άξονας οριζόντιας ανάδευσης, με ειδικά πτερύγια και μαχαίρια και ένας κοχλίας κάθετης ανάδευσης.
 • Δύο σημεία εξαγωγής υλικού
 • Σύστημα ελέγχου οσμών με βιόφιλτρο

Δυναμικό

 • Επεξεργασίας 50-250 L βιο-αποβλήτων / ημέρα
 • Ετήσια δυναμικότητα 35-150 tn

Προτεινόμενος εξοπλισμός

 • Εξωτερικές δομές ωρίμανσης υλικών, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα του.
 • Δεύτερη μονάδα για επεξεργασία μέχρι και 350 tn / έτος
 • Τεμαχιστής βιο-αποβλήτων, σε περίπτωση που υπάρχουν μεγάλα κόκαλα
 • Τεμαχιστής κλαδοδεμάτων, για εύκολη η προσθήκη διογκωτικών υλικών

Προτεινόμενη χρήση

 • Ξενοδοχειακές μονάδες 100-250 κλινών
 • Εστιατόρια με 150-300 γεύματα / ημέρα

Μονάδα SS-AB-Η

Οριζόντιο αντιδραστήρας ωφέλιμου όγκου 3 έως 5 m3 για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου παραμονής και να αύξηση της απόδοσης σε παραγόμενο βιοαέριο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Οριζόντιος άξονα ανάμιξης με ειδικής διαμόρφωσης πτερύγια.
 • Φόρτωση από την οροφή και πλευρική εκφόρτωση
 • Μόνιμη συλλογή του βιοαερίου
 • Σύστημα θέρμανσης με μεταφορά ζεστού νερού.
 • Σύνδεση με καυστήρα φυσικού αέριου και ηλιακό θερμοσίφωνα,
 • Αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας θα υπάρχουν στο εσωτερικό καθώς και σύνθεσης υπερκείμενου αερίου.

Μονάδα SS-AB-Τ

Οριζόντιο αντιδραστήρας ωφέλιμου όγκου 3 έως 5 m3 για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου παραμονής και να αύξηση της απόδοσης σε παραγόμενο βιοαέριο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Περιστρεφόμενος κυλινδρικός κάδος με ειδικής διαμόρφωσης πτερύγια.
 • Φόρτωση από την οροφή και πλευρική εκφόρτωση
 • Μόνιμη συλλογή του βιοαερίου
 • Σύστημα θέρμανσης με μεταφορά ζεστού νερού.
 • Σύνδεση με καυστήρα φυσικού αέριου και ηλιακό θερμοσίφωνα
 • Αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας θα υπάρχουν στο εσωτερικό καθώς και σύνθεσης υπερκείμενου αερίου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο